Skolchef                

Mohamed Aabi

mohamed@iqraskolan.se

073-582 68 84

 

Rektor

Eva Kullgren

Epost: eva.kullgren@iqraskolan.se

 

Personal

Förskoleklass: Christina Berglind Bodas

Epost: christina.berlind.bodas@iqraskolan.se

Diana Linna

Epost: diana.linna@iqraskolan.se

 

Lärare åk.1: Maarit Korhonen         

E-post: maarit.korhonen@iqraskolan.se 

Linus Eriksson

E-post: linus.eriksson@iqraskolan.se

 

Lärare åk.2A: Peggy Stenius Johnson       

E-post: peggy.steniusjohnson@iqraskolan.se             

 

Lärare åk.2B: Malin Gjerseth

E-post: malin.gjerseth@iqraskolan.se

 

Lärare åk3: Julia Petersson           

E-post:  julia.petersson@iqraskolan.se       

 

Lärare åk. 4:  Eszter Schütz          

E-post: eszter@iqraskolan.se                 

 

Lärare åk. 5 - 6 : Hanna Satemaa

E-post: maarit.korhonen@iqraskolan.se                                               

 

Lärare bild/musik: Emma Hedström

E-post: emma.hedstrom@iqraskolan.se

 

Lärare träslöjd/syslöjd: Christina Berggren

E-post: christina.berggren@iqraskolan.se

 

Hemkunskap: Aisha Saleh Siraj 

E-post: aisha.saleh@iqraskolan.se

 

Lärare idrott : Kewan Ali

E-post: kewan.ali@iqraskolan.se

 

Modersmålslärare/studiehandledare

Hamda Asad Hassan

E-post: hamda@iqraskolan.se

 

Ibtisam Majeed

E-post: ibtisam.majeed@iqraskolan.se

 

Aisha Saleh

E-post: aisha.saleh@iqraskolan.se

 

Dina Altaher

E-post: dina.altaher@iqraskolan.se

 

Skolhälsan:

Abir Saleh Siraj

E-post: skolhalsan@iqraskolan.se

 

Fritidspersonalen:

Linus Eriksson

Kewan Ali

Hamda Asad Hassan

Ibtisam Majeed

Aisha Saleh

Dina Altaher

 

Administration: Helena Måhlberg

E-post: skoladmin@iqraskolan.se

 

IT support: Ardal Jamal

E-post: it@iqraskolan.se

 

Köksmästare: Ingo Naujoks

E-post: koket@iqraskolan.se

Rektorn har ordet

 

Intresseanmälan

* All slag information och personuppgifter hanteras enligt GDPR och gällande lagstiftning