Skolchef                

Mohamed Aabi

mohamed@iqraskolan.se

073-582 68 84

 

Rektor

Eva Kullgren

Epost: eva.kullgren@iqraskolan.se

 

Personal

Förskoleklass: 

Epost: 

 

Epost: 

 

Lärare åk.1

E-post: 

 

E-post: 

 

Lärare åk.2A: 

E-post: 

 

Lärare åk.2B: 

E-post: 

 

Lärare åk3: Julia Petersson           

E-post:  julia.petersson@iqraskolan.se       

 

Lärare åk. 4:       

E-post:

 

Lärare åk. 5 - 6 :

E-post:                            

 

Lärare bild/musik:

E-post:

 

Lärare träslöjd/syslöjd: 

E-post: 

 

Hemkunskap: 

E-post: 

 

Lärare idrott : Kewan Ali

E-post: kewan.ali@iqraskolan.se

 

Modersmålslärare/studiehandledare

Hamda Asad Hassan

E-post: hamda@iqraskolan.se

 

Ibtisam Majeed

E-post: ibtisam.majeed@iqraskolan.se

 

Aisha Saleh

E-post: aisha.saleh@iqraskolan.se

 

Dina Altaher

E-post: dina.altaher@iqraskolan.se

 

Skolhälsan:

Abir Saleh Siraj

E-post: skolhalsan@iqraskolan.se

 

Fritidspersonalen:

Linus Eriksson

Kewan Ali

Hamda Asad Hassan

Ibtisam Majeed

Aisha Saleh

Dina Altaher

 

Administration: Helena Måhlberg

E-post: skoladmin@iqraskolan.se

 

IT support: Ardal Jamal

E-post: it@iqraskolan.se

 

Köksmästare: Ingo Naujoks

E-post: koket@iqraskolan.se

Rektorn har ordet

 

Intresseanmälan

* All slag information och personuppgifter hanteras enligt GDPR och gällande lagstiftning